Online Verkoop via Biddit.be --- Kasteelstraat 28

Verkoop via Biddit.be:

Het appartement, genaamd A2, gelegen op de tweede verdieping, met perceelidentitficatienummer 0570BP0002:
- In privatieve en uitsluitende eigendom: hall met vestiaire en toilet, living, keuken, nachthall, badkamer en drie slaapkamers;
- In medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderdvijftig/duizendsten (250/1000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Instelprijs
De instelprijs bedraagt vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00).

Minimumbod
Het minimumbod bedraagt duizend euro (€ 1.000,00). Dit betekent dat er met minstens duizend euro (€ 1.000,00) of een veelvoud hiervan moet geboden worden, en dat lagere biedingen niet aanvaard worden.

Aanvang en sluiting van de biedingen
De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is maandag 9 mei 2022 om 10.00 uur.
De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is dinsdag 17 mei 2022 om 10.00 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Dag en uur ondertekening PV van toewijzing
Het proces-verbaal van toewijzing zal, na de aanvaarding van het hoogst weerhouden bod door de verkoper en behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris, ondertekend worden op het Vredegerecht te Hamme op dinsdag 24 mei 2022 om 11.30 uur.

Bezoeken
Het goed zal door de kandidaat-kopers kunnen bezocht worden elke zaterdag van 10.30 uur tot 11.30 uur, en dit vanaf zaterdag 26 maart 2022 tot en met zaterdag 7 mei 2022 (uitgezonderd op zaterdag 16 april 2022). De bezoeken zijn telkens op afspraak. Om een afspraak te maken dient u contact op te nemen met Meester Kristof Vergote per telefoon op 0479790407 of per e-mail via info@advocaatvergote.be (www.advocaatvergote.be).
Ondergetekende notaris houdt zich het recht voor bijkomende bezoeken in te lassen en/of de bezoekuren te wijzigen in het belang van de verkoop.

Te raadplegen via volgende link: https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/212458