Online verkoop via BIDDIT - Perceel landbouwgrond

perceel landbouwgrond - vrij van gebruik

Instelprijs
De instelprijs bedraagt zesendertigduizend honderdvijftig euro (€ 36.150,00).

Minimumbod.
Het minimumbod bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,00). Dit betekent dat er met minstens vijfhonderd euro (€ 500,00) of een veelvoud hiervan moet geboden worden, en dat lagere biedingen niet aanvaard worden.

Aanvang en sluiting van de biedingen.
De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is donderdag 27 juni 2024 om 10.00 uur 2024 om 10.00 uur.
De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is vrijdag 05 juli 2024 om 10.00 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Dag en uur ondertekening PV van toewijzing.
Het proces-verbaal van toewijzing zal, na de aanvaarding van het hoogst weerhouden bod door de verkoper en behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris, ondertekend worden op het Gemeentehuis te Stekene op maandag 08 juli 2024 om 11.30 uur.

Bezoeken.
Daar het goed een onbebouwd perceel betreft, kan het goed vrij bezichtigd/bezocht worden.

Meer info: https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/259316