Perceel grond te Verrebroek - Online Verkoop via Biddit

Perceel grond, vrij van gebruik.

Instelprijs
De instelprijs bedraagt zeventienduizend tweehonderdtachtig euro (€ 17.280,00).

Minimumbod.
Het minimumbod bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,00). Dit betekent dat er met minstens vijfhonderd euro (€ 500,00) of een veelvoud hiervan moet geboden worden, en dat lagere biedingen niet aanvaard worden.

Aanvang en sluiting van de biedingen.
De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is maandag 04 september 2023 om 10.00 uur.
De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is dinsdag 12 september 2023 om 10.00 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Dag en uur ondertekening PV van toewijzing.
Het proces-verbaal van toewijzing zal, na de aanvaarding van het hoogst weerhouden bod door de verkoper en behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris, ondertekend worden op het kantoor van ondergetekende notaris op vrijdag 15 september 2023 om 14.30 uur.

Bezoeken.
Daar het goed een onbebouwd perceel betreft, kan het goed vrij bezichtigd/bezocht worden.

Meer info en stukken: https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/243977