Aangifte Nalatenschap - Voorbereiding

De hierna vermelde documenten & inlichtingen zijn nodig voor het opstellen van een aangifte van nalatenschap. Het kan zijn dat bepaalde zaken voor u niet van toepassing zijn; dit is immers een nota die is opgesteld om in diverse dossiers dienstig te kunnen zijn. Voor verdere vragen en/of bespreking sta ik graag te uwer beschikking.

U kan deze downloaden via volgende link: NAL documenten voor opst aangifte