Informatie - Verkoper

Wanneer u als verkoper een kandidaat-koper gevonden hebt, dienen er nog een hele reeks stappen gezet te worden alvorens de verkoop van uw onroerend goed officieel geregistreerd is.

Bij dit proces dient u een beroep te doen op een notaris, die de contactpersoon is met alle overheidsinstanties betrokken bij deze transactie.

Een verkoopdossier doorloopt steeds een aantal stappen.

Het in dit document geschetste standaardverloop van een dossier is bedoeld om u beter te informeren over de formaliteiten die wij zowel vóór als na het ondertekenen van de verkoopakte vervullen.

In deze brochure worden een aantal specifieke termen gebruikt die achteraan in de begrippenlijst voor u verduidelijkt worden.

Raadpleeg de brochure via volgende link: Brochure ik verkoop