Informatie - Koper

Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in ons kantoor om uw aankoop in goede
banen te leiden.

Wanneer u als koper het ideale onroerend goed gevonden hebt, dienen er nog een hele
reeks stappen gezet te worden alvorens u zich eigenaar van dit goed kunt noemen.
Hierbij doet u een beroep op ons als notaris.

Een aankoopdossier doorloopt steeds een aantal stappen.

In deze brochure leest u hoe uw dossier achter de schermen wordt samengesteld, hoe
uw akte wordt opgemaakt en welke kosten er bij te pas komen. Hierna schetsen wij
hoe een doorsnee verkoopdossier verloopt om u beter te informeren over de het werk
dat wij zowel vóór als na het ondertekenen van de aankoopakte vervullen.

In deze brochure worden een aantal specifieke termen gebruikt die achteraan in de
begrippenlijst voor u verduidelijkt worden.

Raadpleeg de brochure via volgende link: Brochure ik koop