Perceel bouwgrond

Perceel bouwgrond (geen bouwverplichting)

Bezoeken: Daar het goed een onbebouwd perceel betreft, kan het goed vrij bezichtigd/bezocht worden.

Bijzondere bouwvoorschriften:

Wat ik wel wil meegeven is dat de verkaveling het uitzicht van de wijk echter sterk bepaald, en ervoor gezorgd dat de bebouwing vrij uniform is.

Nieuwe bebouwing (en verbouwingen) moeten dat karakter eerbiedigen, ihb door het gebruik van witte gevels en (aan de straatzijde) donkere hellende daken (1 bouwlaag onder hellend dak en wit (geschilderd) metselwerk).

Hiermee houden we geen pleidooi voor conservatisme: dat mag in een hedendaagse vorm!

De bouwlijn moet sowieso gelijk genomen worden aan die van de (meeste) andere woningen in de verkaveling, d.i. op ongeveer 6-8m van de grens van het openbaar domein (voetpad), waarbij de afstand tot de garage 6m mag zijn.

Aan de noordzijde moet er een bouwvrije strook van min. 3,5m worden bewaard; aan de zuidzijde (rechts) tenminste 10m. De bouwdiepte moet worden beperkt tot ±10m, waarbij er wel een beperkte uitbouw mogelijk is ifv een garage.

Verder dient dit in overeenstemming met de wijziging van de Algemene Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (afgekort: AGSV) (van kracht sinds 30/05/2022). Ik geef ze graag nog even mee in bijlage.

Ten slotte is er geen aardgasleiding in de straat aanwezig.

Tip: Indien de kandidaat-koper een (schets)ontwerp heeft laten uitwerken door de architect voor het oprichten van een woning, raad ik aan om dit vooraf te bespreken met mijn diensthoofd en de omgevingsambtenaren.