Appartement op de 2de verdieping A2 en kelder K1 - Online verkoop via BIDDIT

Indeling: keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers, terras, toilet, berging.

Instelprijs
De instelprijs bedraagt honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00).

Minimumbod.
Het minimumbod bedraagt duizend euro (€ 1.000,00). Dit betekent dat er met minstens duizend euro (€ 1.000,00) of een veelvoud hiervan moet geboden worden, en dat lagere biedingen niet aanvaard worden.

Bezoeken.
Het goed zal door de kandidaat-kopers kunnen bezocht worden elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en elke zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur en dit vanaf woensdag 28 februari 2024 tot en met zaterdag 06 april 2024.
Ondergetekende notaris houdt zich het recht voor bijkomende bezoeken in te lassen en/of de bezoekuren te wijzigen in het belang van de verkoop.

Aanvang en sluiting van de biedingen.
De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is maandag 08 april 2024 om 10.00 uur.
De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is dinsdag 16 april 2024 om 10.00 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Dag en uur ondertekening PV van toewijzing.
Het proces-verbaal van toewijzing zal, na de aanvaarding van het hoogst weerhouden bod door de verkoper en behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris, ondertekend worden op het kantoor van ondergetekende notaris te 9190 Stekene (Kemzeke), Voorhout 33A, op vrijdag 19 april 2024 om 14.00 uur.

Meer info en stukken via: https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/253948